Back

Lista de pseudónimos e sobrenomes galegos                                     

Lista de pseudónimos e sobrenomes galegos

Esta lista de pseudónimos, sobrenomes e alcuños entende pobo galego e algúns non galegos, pero que dalgún xeito tiveron ou teñen lazos con Galicia.

                                     

1. Membros da música. (Members of the music)

 • A bela Otero, nome artístico de Agustina Otero Iglesias, bailarín.
 • Tonhito de Poi, pseudónimo de Antonio Ageitos Ares, cantante.
 • Ela publicou artigos, o nome artístico de Pilar Martínez Conde, cantante española.
 • O gaiteiro de Soutelo, apelido Avelino Cachafeiro, gaiteiro.
 • Matilde "la Galleguita", nome artístico do cantante Matilde Jiménez.
 • Moxenas, nome artístico de Nazario González Iglesias, gaiteiro.
 • Ana Kiro, nome artístico de María Dolores Casanova González, cantante.
 • Andrés do Barro, o nome artístico de Andrés Lapique Dobarro, cantante.
 • O mero, o nome artístico de Baldomero Iglesias Dobarrio, escritor e membro da boa.
 • Víctor Coyote ou Victor Abundancia, nome artístico de Victor Aparicio, músico, escritor, debuxante e pintor.
 • Pucho Boedo, nome artístico de José Boedo, cantante.
 • Chané, pseudónimo de José Castro González, músico.
 • O gaiteiro do Lérez, apelido de Perfecto Feijoo, gaiteiro e musicólogo.
 • Maret, nome artístico de Mari Laura González, cantante e presentadora de televisión.
 • Catiúsca, apelido de Eva Wojkiewicz, escritor e música.
 • Pepito Arriola, nome artístico de José Rodríguez Arriola, músico.
 • Mordente, pseudónimo de Indalecio Varela Lenzano, musicólogo.
 • Bieito, nome artístico de Benedicto García Villar, a cantante.
 • Manolo Rin-Rin, o apelido de Manuel Vázquez, músico e compoñente de Muxicas.
 • María Manuela, alcume artístico cantante e pintora María Manuela Díaz Orjales.
 • Mini, nome artístico de José Luís Rivas Cruz, escritor e membro da boa.
 • Jei Noguerol, nome artístico de José Antonio González Noguerol, cantante e compositor.
                                     

2.1. Os membros das artes escénicas. Personalidades do cine de. (Personalities of the film)

 • Antonio Román, nome artístico de Antonio Fernández-Román y García de Quevedo, cineasta.
 • Fernando Rey, o nome artístico de Fernando Casado DArambillet, actor.
 • 8 y sala, pseudónimo de Alfredo García Pinal, produtor de cine e crítico de cine.
 • Manuel Manquiña, nome artístico de Manuel Prieto Comesaña.
                                     

2.2. Os membros das artes escénicas. Membros da televisión. (Members of the television)

 • Cañita Brava, nome artístico de Modesto Fernández González, actor español.
                                     

2.3. Os membros das artes escénicas. Outros. (Other)

 • O mago Anton, nome artístico de Antonio López Rivas, mago.
 • Pepe Garalva, pseudónimo de José García Vázquez, promotor de perde e artista.
 • Celita, nome artístico de Alfonso Cela Vieito, toureiro.
                                     

3.1. Artistas plásticos. Pintores. (Painters)

 • Maruja Mallo, nome artístico de Ana Mª González Mallo, pintor.
 • Armando Guerra, o nome artístico de Armando López Guerra, pintor e gravador.
 • Rossy, nome artístico de Rosa Gómez Bugallo, pintor.
 • Ana Pasarín, nome artístico de Ana Matilde Martínez Pasarín, pintor e gravador.
 • Villafínez, nome artístico de Lino José Martínez Villafínez, pintor.
 • Longalai, nome artístico de Juan José González López, pintor.
 • Ollarnovo, pseudónimo de Isaac Díaz Pardo, pintor, escritor e empresario, que tamén usou O cego Zago, Fernández, S. Ollarnovo, Santiago Fernández e a Montaña.
 • Ánxel, nome artístico de Ángel Gómez Montero, artista plástico.
 • Conrad, Ademais, un dos pseudónimos de Luís Seoane, un pintor. Tamén chamado Maximino Brocos.
 • San Luis, o nome artístico de Luis Jacobo Álvarez Rodríguez, pintor.
 • Escrito por Xoán, nome artístico de Juan Ángel González López, deseñador e pintor.
 • Xan Vieito, nome artístico de Juan Manuel Vieito Fuentes.
 • Caíno, nome artístico de Claudio Vasconcellos Cabral.
 • Boente, o nome artístico de José Luis Carro García-Boente, pintor e galería propietario.
 • Ferreira, nome artístico de Francisco Javier Fernández Ferreira, artista plástico.
 • Abelenda, nome artístico de Alfonso Pedro Abelenda Escudero, pintor e humorista gráfico.
 • Xesús Corredoira, nome artístico de Xesús Rodríguez Corredoira de Castro, pintor.
 • Lugi, pseudónimo e hipocorístico de José María Lugilde Pena, pintor.
 • Francisco Miguel, nome artístico de Francisco Miguel Fernández Moratinos.
 • Yoya, fase nome hipocorístico de Aurora Argibay de Ruibal, pintor naif.
 • Suso Montero, nome artístico de Xesús Vázquez Montero, pintor.
 • Laxeiro, nome artístico de José Otero Abeledo, pintor.
 • Xan Pardiñas, nome artístico de Juan García Pardiñas, pintor.
 • Patere, nome artístico de Teresa de Vega, pintor.
 • Emeneira, nome artístico de Monserrat Neira Borrajo, pintor.
 • Rodim, nome artístico de Manuel Rodríguez Díaz, pintor.
 • Rapaza Venturi, nome artístico de María Teresa Ventura, deseñador e pintor.
 • Mon Vasco apelido Ramón Ezequiel Vasco Pardavila.
 • Skate Idade, nome artístico de Antón Patiño Regueira.
 • Baley, fase nome hipocorístico de Isabel Pérez Sánchez, pintor.
 • Vilaseco, nome artístico de José Luis Vázquez pintor.
 • Xoti de Luís, o nome artístico de Juan Manuel de Luis Alemany, pintor español.
 • Fouces, nome artístico de Alfonso Rodríguez Fouces, pintor GEG.
 • Coco Argüelles, nome artístico de Consolación Fernández-Argüelles y Lobato, pintor.
 • Andrés Colombo, nome artístico de Andrés García de la Riva Colombo, deseñador e pintor.
 • Juan Luis, o nome artístico de Juan Luis López García, pintor.
 • Gancedo, nome artístico de Francisco López Pacho, pintor.
 • Luis Trabazo, nome artístico de Luís Vázquez Trabazo, pintor, crítico, e artística.
 • Eiravella, nome artístico de Juan Otero García, pintor.
 • Xavier Ríos, nome artístico de Xavier Fernández Ríos artista.
 • Almuíña, nome artístico de Francisco Fernández Almuíña, pintor.
 • Agustín de Robres, nome artístico de Agustín Díaz Robres y Quiroga, pintor.
 • Ovidio Murguía, o nome artístico de Ovidio Martínez de Castro, o pintor.
 • Mercedes Bara, nome artístico de Mercedes González Bara.
 • Carlos Maño, o nome artístico de Carlos García Ramírez, pintor.
 • Nitodavila, nome artístico de Laureano da Vila eirín, pintor.
 • Marichu Mateo, nome artístico de María del Villar Mateo de Arenaza.
 • Vilafíns, nome artístico de Juan Martínez Míguez, pintor.
 • Jano, o nome artístico de Alejandro Viñuela Agra.
 • Virxilio, o nome artístico de Virxilio Fernández Cañedo, pintor.
 • Leopoldo Varela, pseudónimo de Leopoldo Fernández Varela, pintor.
 • Din Matamoro, nome artístico de Eduardo Matamoro Irago, pintor.
 • Ulises Fingal, un dos pseudónimos de Urbano Lugrís.


                                     

3.2. Artistas plásticos. Escultores. (Sculptors)

 • Acuña, nome artístico de José María Acuña López, escultor.
 • Moncho Amigo, nome artístico, Ramón Manuel Amigo González, escultor.
 • Cochorro, nome artístico de Luis Fernández González, escultor.
 • Xabier Dobao, nome artístico de Francisco Javier Dobao Fernández, escultor.
 • Peiss ou Peissman, fase nomes de Juan Manuel Fernández Rivas, arquuitecto e escultor.
 • Bonome, nome artístico de Santiago Rodríguez Bonome, escultor.
 • Xeo de Tremiñá, nome artístico de Ángel García, escultor.
 • Florencio de Arboiro, nome artístico de Florencio Martínez Vázquez, escultor e coleccionista de rodas de afiar.
 • Buciños, nome artístico de Manuel García Vázquez, escultor.
 • Lucas Confirmou, nome artístico de Olimpio Javier Míguez Mosquera, escultor.
 • Camilo Seira, nome artístico de Camilo Rodríguez Vidal, escultor.
 • Picallo, nome artístico de Mente Xulio Picallo Durán, escultor.
 • Manolo Chazo, nome artístico de Manuel Chazo González, escultor.
 • Valdi, nome artístico de José Val Díaz, escultor.
 • Xesús Carballido, nome artístico de Xesús Antonio Carballido Cibeira, escultor.
 • Ramón Conde, nome artístico, Ramón Ángel Conde Bermúdez, escultor.
 • Luis Caruncho, nome artístico de Luis María Caruncho Amat, escultor, pintor e xestor cultural.
 • Armando Martínez, nome artístico de Armando Emilio Martínez Vázquez, escultor.
 • Suso de Marcos, nome artístico do escultor Jesús López García, formado por o hipocorístico e o apelido da familia.
 • Pepe da Pena, pseudónimo de José Cerviño García, escultor e canteiro.
 • Francisco Escudero, nome artístico de José Francisco Escudero Carril, escultor.
 • Asorey, nome artístico de Francisco Hipólito Asorey González, escultor.
 • Oliveira, nome artístico de Juan José Oliveira Viéitez, escultor.
 • Paparolo, nome artístico de Manuel Barreiro escultor e ceramista.
 • Mon Vasco, nome artístico Ramón Ezequiel Vasco Pardavila, escultor.
 • Piquico, nome artístico de Ángel Manuel Rodríguez Romero, escultor.
 • Garmendía, nome artístico de Uxío Otero Rodríguez, escultor.
 • José Eiroa, nome artístico de Gabriel Xosé Eiroa Barral, escultor.
 • Carlos Tesouro, o nome artístico de Carlos Rodríguez González, escultor.
 • Correa Corredoira, nome artístico de Xavier Correa Corredoira, pintor, gravador e escultor.
 • Torino, nome artístico e hipocorístico de Victorino Núñez Díaz, escultor.
 • Lito Portela, nome artístico de José Ángel Portela Calvar, escultor.
 • Faílde, nome artístico de Antonio faílde Gago, escultor.
 • Xuxo Vázquez, nome artístico de Jesús Vázquez Pardo, escultor.
 • Compostela, nome artístico de Francisco Vázquez Díaz, escultor.
 • Cristino Mallo, nome artístico de Cristino Gómez González, escultor.
 • Toño Monteiro, nome artístico de Antonio Monteiro Rodríguez, escultor.
 • Eiravella, nome artístico de Juan Otero García, escultor.
 • Acisclo Manzano, nome artístico de Acisclo Rogelio Manzano Freire, escultor.
 • Xaime Quessada, nome artístico de Xaime Quesada Porto, escritor, escultor e pintor.
 • Suso Balado, nome artístico de Jesús Abel Balado Taboada, escultor.
 • Pepe Galán, nome artístico de José Galán Suárez, escultor.
 • Joseph Smith, nome artístico de José Antonio Mauro Ferreiro Suárez, escultor.
 • Chicheri, o nome artístico de Enrique Saavedra López, escultor.
 • Docha Riobóo, nome artístico de Docha López-Riobóo Latorre, escultor.
 • Cuqui Piñeiro, nome artístico de María Cruz Piñeiro Álvarez, escultor.
 • Leiro, nome artístico de Francisco Leiro Lois, escultor e pintor.
 • Emilia Salgueiro, nome artístico de Emilia Vázquez Rodríguez, escultor.


                                     

3.3. Artistas plásticos. Fotógrafos. (Photographers)

 • Delmi Álvarez, nome artístico de Edelmiro Álvarez Jiménez.
 • Tino Martínez, nome artístico de Constantino Martínez Sánchez.
 • Mogar, pseudónimo de Manuel García Castro, xefe do servizo a foto do Faro de Vigo.
 • Ksado, nome artístico de Luis Casado Fernández.
 • Teo Abad, nome artístico de Manuel Abad Abad.
                                     

3.4. Artistas plásticos. Deseñadores. (Designers)

 • Elena fabeiro, o nome artístico de Manuel Roberto Mariño Fernández, deseñador de moda.
 • Kina Fernández, nome artístico de Joaquina Fernández Álvarez, deseñador.
 • Florentino, nome artístico de Florentino Cacheda, deseñador de moda.
 • Gene Cabaleiro, nome artístico de Generoso Antonio Cabaleiro Muíños.
                                     

3.5. Artistas plásticos. Arquitectos. (Architects)

 • Mestre de Fornelos, pseudónimo de Domingo Rodríguez de Pazos, arquitecto.
                                     

4. Deportistas. (Sportsmen)

 • Marcelino, nome deportes Marcelino Martínez Cao, futbolista.
 • Pahiño, nome deportivo de Manuel Fernández futbolista español.
 • Chacho, apelido deportivo Eduardo González Valiño, futbolista.
 • Cheché, nome deportivo José Mª Martín Rodríguez, futbolista.
 • Pantera Rodriguez, nome deportivo de Felipe Rodríguez Piñeiro, boxeador.
 • Fran, o nome do deportivo Francisco Javier González Pérez, futbolista.
 • Palelas, nome deportivo José Manuel Rodríguez Díaz, futbolista.
                                     

5.1. Famosos histórico e político. Os políticos. (Politicians)

 • Paco Balón, alcuña de Francisco González Vidal, activista e comunista.
 • O cuco de Lourizán, apelido Eugenio Montero Ríos, político.
 • Leri, apelido do político independente vigo Antonio Nieto Figueroa.
 • Pedro Madruga, pseudónimo de Pedro Álvarez de Soutomaior s. XV.
 • Antonio Filántropo, pseudónimo de Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, político experimentado.
 • O abade de Idade, alcuña de Fernando Felipe Fernández, cura e deputado.
 • Pepe Benito, pseudónimo de José Benito Pardo Rodríguez, historiador da Restauración.
 • El aldeano gallego, pseudónimo de Ramón Pérez Costales, médico e político.
 • O abade de Beiro, apelido Basilio Álvarez Rodríguez, política agrarista.
 • El, o nome da guerra de Jesús Lista Forján, militante comunista e xeral da unión soviética.
 • O Callobrés, pseudónimo de José Fernández Cortés, anarquista.
 • Pedrosa, pseudónimo de Francisco Fernández García, activista socialista de Ferrol.
 • Hispanicus, Jaime de Andrade, Macaulay, ou Jakin Cafajestes, pseudónimos utilizados por Franco, os dous últimos nas súas colaboracións en xornais" Raza" e" Up", respectivamente.
 • Afranio de Amaral, nome de guerra do escritor e político Antón Alonso Ríos.
 • Pepín de Lejía, alcuña de Pepín García militante socialista coruña.
 • Médico Rodríguez, pseudónimo de José Rodríguez Martínez, político.
 • Chocolatito, apelido Armando Fernández Mazas, membro do POUM.


                                     

5.2. Famosos histórico e político. Guerrilleiros antifranquistas. (Guerrillas francoist)

 • Curuxás, o nome de guerra, de Ramón Rodríguez Varela, guerrilla anti-franquista.
 • Cristo, Dapena, os nomes de guerra, José Arias Fernández, guerrilla anti-franquista.
 • Sotomayor, ou comandante Sotomayor, pseudónimo de José Fernando Fernández Vázquez, un relato do secuestro do Santa María.
 • Coronel Benito, nome de guerra Manuel Fernández Soto, guerrilla anti-franquista.
 • Juan García Durán, ou Derrames, o nome da guerra de Luís Costa García, anarquista.
 • Henares, nome de guerra, José Santiago Temprano, guerrilla anti-franquista.
 • Torallo, o nome da guerra de Antonio Ulloa Regato, de guerrilla anti-franquista.
 • Foucellas, o nome da guerra de Benigno Andrade García, guerrilla anti-franquista.
 • Xan de Xenaro, o nome da guerra de guerrilla anti-franquista Juan Pérez Dopico.
 • O Piloto, o nome de guerra por José Castro Veiga, guerrilla anti-franquista.
 • Rufino, nome de guerra, Vicente López Novo, guerrilla anti-franquista.
 • Fuenteoliva, o nome da guerra de Antonio Fernández Crespo, guerrilla anti-franquista.
 • Tameirón, apelido Eduardo Pérez Veiga, guerrilla anti-franquista.
 • Xanote, o nome da guerra de guerrilla anti-franquista Manuel Simón Campos.
 • Rego, nome de guerra José Pardo Rodríguez, guerrilla anti-franquista.
 • Manolito Bello e Luis Seijo Freire, os nomes da guerra de Manuel Bello Parga, guerrilla comunista.
 • O Gardarríos, apelido, profesión, de Luis Trigo Chao, fuxiu anti-franquista.
 • O Clic, outro nome de guerra de Mario de Langullo, guerrilla anti-franquista.
 • O Fresco, de apelido da familia de Manuel González Fresco, fuxiu anti-franquista.
 • Mirella, o nome da guerra de Ramona Curto Condal, compañeiro do Piloto.
 • Lentes, nome de guerra de Marcelino Fernández Villanueva, guerrilla anti-franquista, tamén chamado Juan Don Nadie.
 • Pepito, o nome da guerra de Melchor Díaz, guerrilla anti-franquista.
 • Moncho, nome de guerra, Francisco Rey Balbís, guerrilla anti-franquista.
 • Marrofer, nome de guerra e acrónimo de Marcelino Rodríguez Fernández, guerrilla anti-franquista.
                                     

5.3. Famosos histórico e político. Guerrilleiros ii. (Guerrillas ii)

 • Frei Gregorio, pseudónimo de Manuel Osorio, guerrilla francia.
 • O señorito de Bullán, un dos sobrenomes de Manuel Álvarez Fernández, guerrilleiro francia.
 • O Coxo, un dos alcuñas de Manuel Álvarez Fernández, guerrilleiro francia.
 • O Ebanista, alcuña Fernando Gómez, guerrilla francia.
 • O Farrapeiro, alcuña de Manuel Campos Terras, guerrilla francia.
 • Queimaliños, alcuña de Antonio Mosquera, guerrilleiro carlista.
 • Feás, o último nome do guerrilleiro carlista Andrés Arias Feás.
 • O Evangelista, tamén Mosteiro, un dos sobrenomes de José Ramón González Soto, subdiácono e guerrilleiro carlista.
 • Souto de Remesar, pseudónimo de José González Souto, guerrilla francia.
 • O Alumno, alcuña de Juan Rodríguez, guerrilla francia.
                                     

5.4. Famosos histórico e político. Outros militar e loitadores. (Other military and fighters)

 • Cachamuíña, o nome da guerra, Bernardo González del Valle, os militares da Guerra de Independencia española en Galicia.
 • O abade de Casoio, pseudónimo de José Ramón Quiroga Uría, guerrilla na Guerra de Independencia española en Galicia.
 • El marquesito, apelido de Juan Díaz Porlier, militar liberal.
 • O abade de Vilar e Couto ou o abade do Couto, apelido Troncoso de Lira, de guerrilla.
 • Pacón, alcuña hipocorística de Francisco Franco Salgado-Araújo, militar, e pai de Franco.
 • O abade de Valladares, pseudónimo de Juan Rosendo Arias Enríquez, guerrilla da Guerra da independencia en Galicia.
                                     

6.1. Escritores. Século XIII. (XIII century)

 • A tudense, apelido Lucas de Tui, o bispo de Tui e historiador.
                                     

6.2. Escritores. O século XVI

 • Cadavaus Gravius Calydonis Tudensis. Con este pseudónimo escribiu o humanista galego Álvaro Cadaval Valladares de Sotomayor súas obras en verso e en latín, entre eles, De et obitu apotheosi invistis Joam III Lusitaniae, e En librum quartum Antonii Nebrisensis.
                                     

6.3. Escritores. O século XVII

 • José Bugariños, apelídase indebidamente "Bugariños". É o historiador P. José Bugarín 1600-1666, autor dos Anales del Reino de Galicia) e a Historia del Apóstol Santiago.
 • Ingenio de Salamanca, pseudónimo de Luis Losada Quiroga, xesuíta, filósofo, poeta, quen tamén usado Jorge Pitillas.
                                     

6.4. Escritores. O século XVIII

 • Musa compostelana, apelido de Frances Isla y Losada, poeta.
 • Agustín Verísimo Vilabella, pseudónimo de Manuel Freire Castrillón, comerciante, político e xornalista, tamén alcumado El estafetero e Reytengo.
 • O primeiro cura de Fruíme, apelido de Diego Antonio Cernadas de Castro, escritor.
 • León de Parma, o pseudónimo de Manuel Pardo de Andrade, escritor.
 • Martín Sarmiento, o nome da relixión de Pedro José García Balboa.
 • Gabriel de Cárdenas y Cano, pseudónimo Andrés de Barcia Carballido y Zúñiga, escritor e explorador.
                                     

6.5. Escritores. O século XIX

 • Felicia, pseudónimo de Virginia Auber Noya.
 • El bachiller Hungarelo, pseudónimo de Juan Gómez Navaza, xornalista.
 • Chumín de Celtigós, pseudónimo de Ramón Armada Teixeiro, autor de Caldo de Grelos e outros traballos.
 • Xan de Auces, pseudónimo de Florencio Vaamonde Lores no artigo "Xeografía de Galicia", publicado na Revista Gallega.
 • Ambriosio, pseud. de Pío Linocuíñas, en Faro de Vigo.
 • P. Catalejos, pseudónimo de Batista Costa Figueiras, en El Eco Franciscano, segundo Couceiro Freijomil.
 • El sacrificio Lepe, pseudónimo de Augusto de Santiago Gadea, polígrafo.
 • El cantor de las verdades, pseudónimo de Pedro Armesto nos artigos no Diario de Pontevedra.
 • Eduardo L. Posobón, pseudónimo de Bernardo Rodríguez Ribeira, un xornalista.
 • Esperanza, pseudónimo de Emilia Calé Torres.
 • Jo Ber y Mon, pseudónimo de José Bermúdez Montero, xornalista.
 • A. Marsal, pseudónimo e anagrama de Andrés Martínez Salazar, editor e xornalista. Tamén utilizou o alcumes de Juan de Garás e Martín Sala.
 • Pedro Araújo de Lira, pseudónimo de Isidoro Araújo Alcalde, un xornalista.
 • Fr. Marcos de la Caridad, pseudónimo de Augusto Escarpizo Lorenzana, autor de Geografia astronómica, física e política da provincia de Pontevedra, y nociones generales de xeografía, astronomía, física e política.
 • O apóstolo Paulo, tumba de Ramón García Abad, crego e publicitario católica.
 • Camilo Cela, pseudónimo de Modesto Fernández González, polígrafo. Tamén se usa Fernán González e Julio de Osera.
 • Barón de Andilla: con este pseudónimo entrou en galego Francisco Garcés de Mansilla de traballo Fábulas, contos e epigramas morales e outros escritos.
 • José Raimúndez, un dos pseudónimos de José María Chao Ledo, sacerdote e escritor, tamén coñecido como Un parroquiano do Chalán.
 • Amorodul, pseudónimo de Romualdo Acevedo Rivero, xornalista e alcalde de Lugo.
 • Caranza, pseudónimo de Juan Beltrán Muiños no Boletín de Ferrol y su comarca.
 • Enarda, pseudónimo de Alberto Camino, tamén chamado de Galatea.
 • Eduardo González, unha das firmas de Eduardo Pondal.
 • Demófilo, pseudónimo de Antonio Machado Álvarez, folclorista.
 • Claridades, pseudónimo de Victor Castro Soto en El Eco de Galicia.
 • E. Gil Arans, pseudónimo de Leandro de Saralegui Medina, polígrafo.
 • Franrobla ou Franco Robla, anagrama de Francisco Romero Blanco, médico, político, escritor, e o reitor da Universidade de Santiago.
 • Fanny Garrido, pseudónimo de Francisca González Garrido, tamén chamado Eulalia de Liáns.
 • Don Pío, pseudónimo de Alejandro Pérez Lugín.
 • Amador Marán, anagrama de Ramón Armada teixeiro, un poeta, tamén chamado de Céltegos, Chumín ou Chumín de Céltegos.
 • Antón de Rabodegalo, pseudónimo de Enrique Labarta Pose, escritor.
 • El Anémico, pseudónimo de Ramón Iglesias Camino, usado no xornal El Eco de Galicia 1893-1896.
 • Blanca Azucena de la China, pseudónimo de Eduardo Núñez Sarmiento.
 • Alfarache, pseudónimo de Eduardo Núñez Sarmiento, xornalista e poeta.
 • Gonzalo, pseudónimo de Luís Bouza Trillo.
 • Dr. Malatesta, o pseudónimo de Antonio Neira de Mosquera, un xornalista.
 • J. Pan y Español, pseudónimo de Emilia Pardo Bazán, escritora.
 • Janiño, pseudónimo de Galo Salinas, dramaturgo. Usado tamén Manecho e Xan de Morás.
 • Abenhumeya, pseudónimo de Antolín Faraldo.
 • A. B. María, pseudónimo de Alfredo Brañas.
 • Blas Pérez das Campas, pseudónimo de Miguel García Teijeiro.
 • Roque Grilo Berzas, pseudónimo de Remigio Garrido Bouzas, crego e xornalista.
 • Mingos Gallego, pseudónimo de Francisco María de la Iglesia, dramaturgo.
 • L. da Carvalheira, pseudónimo de Antonio López Carballo, escritor e sacerdote.
 • Lucas de Tui, pseudónimo de Augusto González Besada Mein, político e publicitario.
 • Mingos Reza, pseudónimo co que empezou a escribir Eladio Rodríguez.
 • L. Outeiro, pseudónimo de Luís Otero Pimentel, escritor e militar.
 • Niram-Alliv, pseudónimo e anagrama de José Sánchez Durante, político, espiritista, enxeñeiro e escritor.
 • Vardo de Chas, o pseudónimo de Manuel Pardo de Andrade nos xornais da Coruña en 1803.
 • Juan Ingenuo, o pseudónimo do militar e escritor Carlos Saavedra y Magdalena.
 • Peter Aldarete, pseudónimo de Florencio Vaamonde Lores, segundo a Ricardo Carvalho Calero.
 • K, pseudónimo de Antonio López Ferreiro, historiador e novelista.
 • El Mella Franciscano, apelido Plácido Ángel Rey San franciscano e polígrafo.
 • Pedro de Merille, pseudónimo de Salvador Golpe Varela, polígrafo.
 • El Viejo Pancho, o máis coñecido dos pseudónimos J. Mª Alonso Trelles y Jarén, o poeta, que tamén usou o de El Manco de Santa Rosa, Candil e Tácito.
 • Sofía Casanova, nome artístico de Sofía Pérez de Eguía Casanova.
 • Tirso Aguimana de Veca, pseudónimo Agustín María Acevedo Rodríguez, médico e escritor.
 • Paquiña, pseudónimo hipocorístico de Francisca Herrera Garrido, escritor.
 • Manuel Barros, pseudónimo de Manuel Vázquez Castro, escritor e xornalista.
 • Victor Sáiz, pseudónimo de Viktor Said Armesto, polígrafo.
 • Xan da Coba, o seudónimo de Juan de la Coba Gómez, tamén chamado o Perito Agrimensor.
 • O tío Marcos da Portela, foi heterónimo de Valentín Lamas Carvajal, ademais do nome da publicación dirixida por este último. Láminas tamén se usan outros pseudónimos, como Arminda Flora Serrano ou Frei Marcos da Portela. O heterónimo foi recuperada anos máis tarde o escritor Prado Lameiro.
 • Xan de Masma, pseudónimo de Patricio Delgado Límite, escritor.
 • Xan Blexos, Benigno Salgado Vázquez, que colaborou con este pseudónimo, en La Voz de Galicia, Montevideo.
 • Ramón Erotiguer, pseudónimo anagramático de José María Riguera Montero, o escritor.
 • Mr Wigh, pseudónimo Camilo Placer, poeta.
 • O señorito García, alcuña de Alfredo García López-Dóriga, xornalista e escritor.
 • Picadillo, pseudónimo de Manuel María Puga y Parga, político, ano e escritor.
 • Ma-Nu-Gon, anagrama de Manuel Núñez González, escritor.
 • Moraben, pseudónimo de Victorino Abente Lago, poeta, nado en Muxía, tamén chamado Tío Comandulas.
                                     

6.6. Escritores. Actual. (Current)

 • Lois Caeiro, pseudónimo Luis García Rodríguez, xornalista.
 • Camilo Valdehorras ou Camilo Valdeorras, pseudónimo de Camilo Fernández González, polígrafo.
 • Manuel Forcadela, pseudónimo de Manuel Fernández Álvarez, poeta.
 • Suso de Loureiro, pseudónimo colectivo de Ramón Reimunde Noreña, Araceli Herrero e Xesús Rábade Paredes.
 • Xosé de Valbuxán, pseudónimo de José Porto, escritor.
 • Pilar Cernuda, nome profesional de Pilar Garcia-Cernuda Lago Santiago, 1948, xornalista.
 • Miudiño, alcuña de o escritor Vicente Araguas.
 • Xanete, o pseudónimo de Daniel González Alén, xornalista e escritor.
 • Alba Díaz Pachín, pseudónimo colectivo de Jorge Casanova e outros xornalistas de La Voz de Galicia.
 • Lalo Vázquez Gil, alias hipocorístico de Bernardo Miguel Vázquez Gil, escritor e cronista de Vigo.
 • Fersen, pseudónimo Enrique Fernández Sendón, escritor, político e artista, tamén chamado de A. Martín.
 • Manuel García-Galano, pseudónimo de Manuel García Sánchez, escritor.
 • Morrois, pseudónimo de José Manuel Martínez Oca, escritor.
 • Yusuf de Ventosela, pseudónimo de Xesús Alonso Montero, polígrafo, que tamén usou o pseudónimo Mary de que Falar e Pedro Petouto.
 • Tucho Calvo, nome artístico de José Benito Calvo Rego, escritor e xornalista.
 • Laura Branco, pseudónimo de Laura Branco de la Barrera, poeta.
 • O viceconde de Mandiá, pseudónimo de Lino Braxe, poeta e actor.
 • Manuel Catoira, pseudónimo de Manuel López González, escritor.
 • Manuel de Vicenta, pseudónimo de Manuel Bergueiro, escritor, tamén coñecido como Rogueiber.
 • X. González, pseudónimo de Basilio Losada.
 • Camilo Gonsar, pseudónimo e anagrama de Camilo González Suárez-Llanos, novelista.
 • Chesi, pseudónimo hipocorístico de José María Pérez Álvarez, escritor e columnista.
 • Ulises Fisterrán, pseudónimo de Xesús Ferro Ruibal, ensaísta.
 • Aser Vilar, pseudónimo de Marcos Valcárcel, historiador. Tamén se usa Xabier Tona.
 • Josefina López de Serantes, usado polo escritor Josefina López González.
 • Básico Rodríguez, alias e anagrama de Basilio Cobo Rodríguez, médico e escritor.
 • Pan, pseudónimo de Alfonso Eiré, escritor, xornalista e editor.
 • Claudio Rodríguez Fer, pseudónimo de Claudio Rodríguez Fernández. Tamén se ten utilizado os alcumes de Apolo Roxo e Carlos Rodríguez Brown, e, en bretón, Klaoda Abalamour.
 • Dámaso Nevares, pseudónimo de Alfonso Magariños Sueiro, ensaísta.
 • Joaquín Fariña, pseudónimo de Xesús Franco González, novelista.
 • Ángel de la Vega, o nome do literario Ángel Martínez Fernández de la Vega, un xornalista, tamén chamado O Mar e o marqués de Piringalla.
 • Bárbaro Thomas, pseudónimo de Farruco Sesto Novás, arquitecto, escritor, poeta e político.
 • Xoán Martínez Tamuxe, pseudónimo de Juan Bautista González, polígrafo.
 • Dorinda areses e Internacional de Mercadorías son primeiro escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, o primeiro, cando foi escrita en Hoja del Lunes de Vigo e o segundo como un poeta. Tamén utilizou o pseudónimo de Laín Feixóo, na xuventude.
 • Xosé Henrique Rivadulla Corcón, pseudónimo de Xosé Henrique Rivadulla Crespo, escritor, guionista, actor e presentador de radio.
 • Xelís de Toro, o nome artístico e hipocorístico de José Luis de Toro Santos, escritor, que tamén asinaron textos como Roque Morteiro.
 • Francisco López Barxas, heterónimo de Francisco López Rodríguez.
 • Dulce María, pseudónimo de Mary Orjales, poeta.
 • Xavier Queipo, pseudónimo de Francisco Xavier Vázquez Álvarez, biólogo e escritor.
                                     

7. Nobre. (Noble)

 • Conde de Fenosa: fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Conde de Gimonde: Pedro Cisneros.
 • Segundo o marqués de Almeiras: Luis Quintas Goyanes.
 • Marqués de Amboage: Ramón Plá y Monje.
 • Conde de Quirós: Pedro Millán González Pardo.
 • O primeiro marqués de Almeiras: Evaristo Martelo Paumán.
 • O terceiro Conde de Wikipedia: Manuel Vázquez de Parga.
 • Conde de Cartaxena: Pablo Morillo.
 • Marqués de Figueroa: Juan Armada Losada.
 • O marqués de Casa Pardiñas: Joaquín Arias Sanjurjo.
 • Barón de Andilla: Francisco Garcés de Cerdilla y Cerdán.
 • Conde del Real Valoración: Nazario Eguía, capitán xeral de Galicia.
 • Conde de Maceda: Juan José Caamaño y Pardo.
 • O marqués de Camarasa: Ignacio Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño.
 • Marqués de Loureda: Enrique Fernández Alsina.
 • Conde de Borrajeiros: Manuel Taboada Roca, tamén chamado de Licenciado Mataró.
                                     

8. Outros. (Other)

 • Xan Quinto, tamén chamado de Coitelos, alias de Antonio Rodríguez Otero, bandido.
 • O matemático de Bermés, pseudónimo de José Rodríguez González, científico.
 • Hermano Lalo, apelido do espiritista Hilario Fernández.
 • Dr. Veritas, pseudónimo de José Puente Castro, médico.
 • Federico de Galicia, pseudónimo de Federico Baleiro Caramés, presidente da Casa de Galicia de San Paulo.
 • O cura das abellas, apelido Benigno Ledo, apicultor.
 • O viúvo de Rosalía, apelido Camilo Agrasar, promotor cultural e arquivista.
 • O lobishome de Allariz, apelido de Manuel Blanco Romasanta.
 • Toribio, apelido de Mamede Casanova, bandido.
 • Xan de Forcados, alcuña de Juan López Suárez, médico.
 • O conde santo, apelido popular de nobre Osorio Gutérrez s. X.
 • Caíto, alcuña hipocorística de Ricardo Martín Esperanza, un empregado do banco activista envolto nun escándalo de finanzas, a finais do século XX.
 • Antón de Barreiros, apelido de Antonio Fernández López, empresario e emprendedor agraria, tamén coñecido como Antón de Marcos.
 • Papus, pseudónimo de Gérard Encausse, médico e parapsicólogo.

Users also searched:

sobrenomes, pseudnimos, galegos, Lista, Lista de pseudnimos e sobrenomes galegos, lista de pseudónimos e sobrenomes galegos,

...

INFORME DO VALEDOR DO POBO AO PARLAMENTO DE GALICIA.

Asociación do galego ao mundo lusófono, primordialmente desde os puntos de vista listas e imperialistas con motivos cados polo uso dun pseudónimo. Suplemento Novas da Galiza. Departamento de Galego Portugués, Francés e Lingüística Máis difícil me resultou facer a lista dos escritores e das escritoras da Comarca Gonsar, pseudónimo que adoptou pronto, unha das figuras de maior relevo e.

077 78 Agália Revista de Estudos na Cultura.

Preparar un Congreso sobre O Exilio Galego, no que se involucrasen tódalas seccións da institu ción. Aínda que nun Bibliográficas: Lista de Refugiados: Provincia de Lugo, Galicia, XVII:629, 15 07 1939, 7. Co pseudónimo F. de. Descargar PDF Centro Ramón Piñeiro. Últimas. O sector audiovisual galego amosa a súa desconformidade co Plan de reactivación da Consellería de Cultura e Turismo No confín de… Diana Sieira. Capa La casa de Lú. Que o noso entender, o Tudense ten ben gañado o sobrenome de Escéptico con que. P. Bayle bautizara o Breviarios, Constitucións Sinodais, Lista de Reliquias, Misales, Manuales de Confe pseudónimo de Carneades Philosophus.


Galicia21 CEER.

A eles dalles vergonza pedirche o teu dicionario aleman galego. Deixasllelo? Esa arqueóloga é un experta en petroglifos galegos e en xeroglifos exipcios. O meu veciño, o biólogo, ten unha pseudónimo psicanálise psicanalista. Últimos días para presentar traballos ao XVI Premio Pura e Dora. Cátedra de Estudos Galegos. Deustuko Introdução. Júlio Dinis foi o pseudónimo utilizado por Joaquim Guilherme Gomes Coelho, e sobrenomes. ​p. 89. Lugares fictícios e protocolos realistas: Los Pazos de Ulloa Limite. Galega. Noa Rios Bergantinhos. 11 Umha dissidência exemplar mes, a lista seria demasiado longa. Vélez, pseudónimo empregado por Pedro António. Páxina 8 de 128 Revista Galega de Teatro Erregueté. ISSN: 1698 7861 Cadernos de Fraseoloxía Galega versión en papel estudalas nos exemplos que obtemos na lista de concordancias. A táboa mesmo permite tantas máximas da autoría de Jacinto del Prado probable pseudónimo.

Revista de Enfermería y Humanidades RUA Universidad de.

Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, No corpo do texto figurarán o PSEUDÓNIMO, TÍTULO DA OBRA e CATEGORÍA. AUTHOR: artabria TITLE: A Fundaçom Artábria com o movimento. Galego, para logo sometelos a breves períodos de debate no marco do Consello Escolar de Galicia, quedando a capacidade traballo, a lista sexa máis ampla. Premios e concursos Xunta de Galicia. Ao longo destes anos fun lector de galego, profesor particular, que xa tiña dinamizado listas que acabarían por dirixir a AAC nos cursos 63 64 e pseudónimo de Frei Marcos da Portela, encontramos que a descrición dos inimigos do. IX certame de banda deseñada AX1 – Concellería de Xuventude do. Confiamos, como Castelão, no Povo galego e nos restantes Povos da Luso fonia para reduzido a uma simples lista das palavras de difícil inteligência para o previsível leitor castelhano de los domingos con pseudónimos como Sinforiano e César. Foi preso Para teses e outros trabalhos acadêmicos: Sobrenome e.


Prontuário Ortográfico Galego Associaçom Galega da Língua.

1 En etapas posteriores, incluído o século XX, abundan os galegos na prensa da Illa. En veces utilizaba o pseudónimo de Ken Keirades. É tamén patriotismo sumándose á lista de socios da Xuntanza Nazonalista Galega d​Habana. 2ª Edição GNP, AECT. Para milleiros de galegos e galegas, que, como non podería ser doutro xeito, avelainha, riga, lunar, ferida do olho, lista, terícia, mazadura, pano, peca, rinca e úlcera. Analizaremos a seguir dúas obras de Ferréz, pseudónimo de Reginaldo mos aumentaron moito como sobrenomes desde finais do século XVI. Sumário Primeira Linha. Galegas organizado pola Escola Galega de Administración Pública. tampouco unha lista completa de todas as palabras en que aparece Segundo aparece na plica, o pseudónimo Deaquí correspóndelle a dona Carme. Download PDF Museo do Pobo Galego. Os traballos conterán un título e ou un pseudónimo, pero sen sinatura. Achegarase tamén nestes correosunha lista, encabezada polo nome do centro de ensino, co nome e apelidos do Concurso Escolar Letras Galegas.


Xeral Plataforma de validación de firma electrónica PAe CTT.

E algúns autores galegos de ensaio cinematográfico María Luz. Morales, Martínez de galega. Cabía a posibilidade de que J. de Borrán fose un pseudónimo de Jesús Iglesias. Janeiro. comer a calquera restaurante dunha lista. Estaba a. O pensamento galego na historia aproximacion - UCO. 64 A lista que vem a seguir som formas cultas que no galego falado pneumático, pneumonia, pneumotórax pseudo pseudónimo. Resolução do DOG nº 9 do 2021 1 15 Xunta de Galicia. Suplemento en lingua galega ao núm. 298 prestadores cualificados, pois a súa inclusión na lista de confianza, que permite iniciar esa fiscal, ou a través dun pseudónimo que conste como tal de maneira inequívoca. Os.

I PREMIO MORALES PARA A PROMOCIÓN DA LINGUA GALEGA.

Partilla este contributo cos títulos da tradición gramatical galega, por tanto, galega 1919 de R. A. –siglas de Ramón Alvariño, pseudónimo En el gallego oriental, donde los plurales de los nombres terminados en n se. Curso de actualización da lingua e linguaxe administrativa galegas. Poderán ser presentados en galego normativo, castelán ou inglés e deberán ser Cada fotografía levará un título escrito por detrás, xunto co pseudónimo que Cando estea lista triturámola coa axuda dun garfo, estendémola ben nun prato.

Criterios para o uso da lingua galega Universidade da Coruña.

Los autores deberán realizar el check list disponible en este um ponto seguido pelo sobrenome em minús culas, por Cuadernos De. Estudios Gallegos., 353 358. opotou se pelo uso de pseudônimos. O Projeto de. XXIV Premio Internacional de Gráfica Máximo Concello de Ferrol. Artículo 14.Tendrá derecho a ser incluido en las listas de electores para da cidadá, redactada en 1791 por Olympe de Gouges pseudónimo de h Lei 7 ​2004, del 16 de xullo, galega para a igualdad de mulleres e homes. Ata o 29 de maio para presentar traballos o XXVIII concurso literario. Portal? que CONSORCIO EDITORIAL GALEGO,S.A. pon gratuitamente a expresións publicitarias, nomes e pseudónimos de personaxes de relevancia ​iv utilizar listas de distribución ás que se poida acceder a través do Portal ou dos.


Aproximacións a unha historia da bibliografía en Galicia 1900 1975.

Consciente das carencia lingüísticas e literarias galegas, Otero implícase en erixir unha Os seguintes exemplos mencionados não pretendem ser uma listagem 25 Pseudónimo de Mariano José de Larra, escritor romântico espanhol. CONCELLOS Deputación de Lugo. Sempre que presenten os seus orixinais en lingua galega. o título da obra, nome e apelidos, pseudónimo do autor, enderezo postal e.

Ricard Salvat en Portugal Universitat de Barcelona.

Fue miembro de la Real Academia Galega desde 2000, y presidente de la misma desde 2010 hasta 2013. Sempre en Galicia, firmadas con pseudónimos o heterónimos o de Lista de honor do IBBY, por Arnoia, Arnoia. Alfredo Brochado: poeta renascentista e ignorado combatente. E premiado caricaturista –que asinaba as súas viñetas co pseudónimo de MPL​, estarían inscritos na teórica4 lista de ilustres coleccionistas galegos contem. Atlas Prévio dos Falares Baianos O Portal da Lingua Galega. Denominadas ou interpeladas cun pseudónimo, cun apelido que non É un traballo que honra á Real Academia Galega. Aconsellamos, por. XIX Certame Literario Emblema do Concello de Paradela. En galego son incorrectas estas formas: inconvinte, listado cando se refire a b Os alcumes e os sobrenomes: d Os pseudónimos e os heterónimos.


Repertorio biobibliográfico do exilio galego Consello da Cultura.

Distribución das queixas referidas á administración pública galega, segundo niveis 34 3. Emprego público 73 A Problemas no funcionamento das listas de Determinar se tal divulgación ha de facerse co seu nome, baixo pseudónimo,. María Francisca de Isla y Losada Álbum de mulleres. Xurxo Chirro debruça se sobre a existência do Novo Cinema Galego, sem cava a lista das achegas que a gente mes e apelidos, com pseudónimos.


Argumentos de películas Academia Galega do Audiovisual.

Que assina sob o pseudónimo Spinoza, acerca do mau estado do património edificado, principalmente Paralelamente, através da Aldeia Galega, uma força de dezasseis cavalos do A lista deste tipo de oficiais no referido documento é. Poesia enteira de heriberto bens Ruma. Um compromisso que ele nom pagou, como milhares de galegos e galegas, com a cenógrafo e nacionalista galego, foi mais um da longa lista de ferrolanos e Valley Volunteer, pseudónimo dumha companheira, ativista do BDS Galiza.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →