Back

Demografía de GaliciaDemografía de Galicia
                                     

Demografía de Galicia

Galicia ten unha poboación de 2.707.700 de habitantes, contando así con unha densidade de poboación de 92.18 hab. / km2, lixeiramente superior á media española e semellante ao europeo. Galicia é a quinta comunidade autónoma de España por poboación.

Con 292.986 habitantes de Vigo é a cidade máis poboada, seguido de a Coruña con 244.099 habitantes, segundo os datos a partir de 2017. A poboación de Galicia concéntrase principalmente nas zonas costeiras, sendo as áreas das Rías Baixas e o Golfo Ártabro áreas metropolitanas da Coruña e Ferrol en a maior densidade de poboación. Xunto con Vigo e A Coruña, Galicia conta con outros cinco localidades considerados cidades: Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, capital administrativa de Galicia, Pontevedra, Ferrol.

Do mesmo xeito, o país ten seis municipios con máis de 30.000 habitantes: Narón, Vilagarcía de Arousa, Oleiros, Carballo, Arteixo e Redondela, nove concellos entre 20.000 e 30.000 habitantes, entre os que destacan Ames, Ribeira e San, e trinta e seis de entre 10.000 e 20.000 habitantes, entre os que destacan Monforte de Lemos e Moaña.

O Instituto Galego de Estatística IGE) é un organismo autónomo da Xunta de Galicia foi creado ano 1988, e o encargado de promover o desenvolvemento do sistema estatístico de Galicia. Ofrece servizos para a recollida e difusión da documentación estatística dispoñible, desenvolve bases de datos de interese público, analiza as necesidades e a evolución da demanda de estatísticas e garante a súa difusión.

Segundo as cifras provisionais do INE para 2011, a poboación galega estaría situado no 2 772 928 persoas, o que significa unha diminución de 24.725 respecto á mesma data do ano anterior. Como para a poboación estranxeira, este ía crecer ata o 103.685 persoas, un 3.7 % da poboación galega.

                                     

1. As principais figuras da poboación 2011. (The main figures of the population 2011)

A provincia de a Coruña. (The province of a Coruña)

 • O Total da provincia de a Coruña: 1 147 124.
 • As poboacións con máis de 10.000 habitantes.

Provincia de Lugo. (Province of Lugo)

 • Ribadeo 10.023.
 • Viveiro 16.107. (Nursery 16.107)
 • Divertido 13.590. (Funny 13.590)
 • Lugo 98.007.
 • As poboacións con máis de 10.000 habitantes.
 • Monforte de Lemos 19.622.
 • O Total da provincia de Lugo: 351.530.
 • Vilalba 15.202.

Provincia de Ourense. (Province of Ourense)

 • Xinzo de Limia 10.329.
 • O Carballiño 14.145.
 • As poboacións con máis de 10.000 habitantes.
 • O Total da provincia de Ourense: 333.257.
 • Ourense 108.002.
 • O Barco de Valdeorras 14.123.
 • Verín 14.633. (Verin 14.633)

Provincia de Pontevedra. (Province of Pontevedra)

 • O Total da provincia de Pontevedra: 963.511.
 • As poboacións con máis de 10.000 habitantes.
                                     

2. Dispersión poboacional. (Population dispersion)

O territorio galego divídese en 313 concellos, que á súa vez se dividen en entidades colectivas ou parroquias, e estas, en institucións singular ou lugares. En Galicia hai máis de 30.000 lugares, que fala da propagación da poboación no territorio. Estes lugares, 1.183 atopar axuda. Aproximadamente a metade das entidades de poboación do estado español están concentrados en Galicia.

Demograficamente, o interior galego está pouco poboado, e segue a experiencia da emigración a zonas urbanas litorais, de xeito que se mantén a estrutura da poboación en pequenas cidades e as pequenas aldeas e a poboación está dispersa en aldeas, que xoga na costa, pero con características diferentes, debido ó moito maior densidade de poboación.

Seis de cada dez concellos en galicia non chegan aos 5.000 habitantes, e deles, case a metade están por baixo dos 2.000.

En Galicia hai unha clara liña que separa as provincias occidentais das orientais. Estes teñen a metade dos concellos de Galicia, pero só o 25% dos seus habitantes, e, con estes ingredientes, concentran o 85% dos concellos con menos de 2.000 veciños.

A maioría da poboación vive na beira das rías atlánticas, nas grandes áreas urbanas e as súas áreas de influencia.

                                     

3. Movemento Natural. (Natural Movement)

ano 2006, o nivel de fertilidade do galego era de 1.03 fillos por muller fronte a 1.38 estado e inferior a cifra de 2.1 fillos por muller necesarios para que se produza o xeracional da poboación. Entre o galego, o luguesas e as ourensás son as cousas que a maioría dos nenos teñen, con 0.88 e 0.93, respectivamente, sendo o primeiro, o menos fillos teñen en España. En 2006 rexistráronse en Galicia un total de 21.392 nacementos, que é case 300 máis que en 2005, segundo o IGE. A figura implica un notable mellora con respecto a 1998, ano no que houbo 18.538 nacementos. De feito, actualmente, Galicia vive unha recuperación do número absoluto de nacementos comezou en 1999 e está sostido nos últimos anos.

A pesar da mellora dos nacementos, o saldo vexetativo, segue a ser negativo en Galicia. En 2006 houbo un total de 29.389 mortes por o total da poboación diminuíu en preto de 8.000 persoas.

A cuarta parte dos nacementos que se producen en Galicia -o 26.1%- ten como protagonistas a nais solteiras, segundo estes mesmos datos, relativos a 2006.

Deste xeito, os nacementos por nais solteiras foron aumentou de forma tan significativa na última década, xa que en 1996 só representaban o 10.6 por cento do total de nacementos.

Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, a provincia de Pontevedra é a provincia galega que rexistra unha maior porcentaxe de nacementos fóra do matrimonio -o 27.9 por cento -, seguido de Lugo 26.8%, A Coruña o 24.8% e Ourense, onde o 23 de cada 100 nacementos son unha nai solteira.

Na última década están producindo un aumento significativo de idade de nais no momento da entrega. Así, en dúas de cada tres nacementos -o 65.3%- a nai supera os 30 anos, e mesmo en 880 nacementos a nai, el 40 anos, idade a partir da cal aumenta o risco. Ligada á avanzada idade das nais galego é o número de nacementos múltiples, que, na última década medrou 41.6%, grazas ás técnicas de fertilidade.

Con todo, esta circunstancia non se producen entre os grupos, os inmigrantes, xa que na maioría dos nacementos protagonizados por mulleres estranxeiras -o 31.4 por cento do total-, a nai tiña entre 25 e 29 anos de idade no momento de dar a luz.                                     

4. Emprego. (Employment)

Os indicadores económicos e sociais de Galicia veñen mellorando notablemente nos últimos anos. A taxa de desemprego, despois de caer nos últimos anos, segue a ser actualmente estancada, pasando de 8.05% en 2006 para 7.47% no 2007 case duplica a masculina 5.61%. Como para a taxa de desemprego para o máis alto corresponde á provincia de a Coruña 8.44% en fronte do reino Unido, con 5.2% é a máis baixa.

De feito, o maior continxente de parados segue a ser representado por mulleres -un total de 55.900 galego demandantes de emprego de xeito activo fronte a 40.600 homes na mesma situación.

                                     

5. Poboación estranxeira. (Foreign population)

A proporción de estranxeiros é 2.67% do total da poboación. O nacionalidades predominantes son o portugués 17.93% do total de estranxeiros, o colombiano 10.93% e o brasileiro 8.74% administración ten lidado con nos últimos catro anos en Galicia unha media de 1.460 ordes de expulsión de inmigrantes por falta de documentación ou por ter o permiso de traballo ou de residencia expirou de que máis que un 12% para preto de 180 destes procedementos que realizar.

                                     

6. Esperanza de vida. (Life expectancy)

A esperanza de vida é 76.8 anos para os homes e 84 anos para as mulleres, 7.2 máis cos homes do mundo. Dende 1981 a esperanza de vida dos galegos medrou en 5 anos, grazas á mellora da calidade de vida. O envellecemento da poboación é tamén manifesto no aumento de persoas maiores de idade avanzada que rexistra gradualmente a comunidade de cada exercicio. Galicia contaba en 1991, con 300 persoas con máis de cen anos. Cinco lustros despois, a figura medrou un 72% para pasar o século 518 galega. Porcentualmente, o número de mulleres centenarias creceu desde 1991 máis que os homes. No primeiro caso, hai 25 anos foron 224 mulleres con cen anos ou máis, ata o 73% no presente, ata chegar ao 388 casos. Cando se trata de homes, en Galicia a primeira referencia ao número de centenarios homes, había en Galicia, 76 habitantes con máis dun século, mentres que agora xa son 130.

A pesar da alta esperanza de vida dos galegos, con 292.900 o 11.3% con discapacidade, Galicia é a comunidade cun maior número de xente que padece algún tipo de discapacidade diante da 8.5 dos españois.

Os concellos con maior íncide de envellecemento atópanse nas provincias de Lugo e Ourense.                                     

7. Nupcialidade

En termos de número de matrimonios, na actualidade, a figura está estagnado. ano 2006 foron realizadas en total 11.149 vodas, o que representa unha figura 1.6 por cento maior que en 2005, aínda que sinala que o número de matrimonios segue unha traxectoria descendente, alternando anos para aumentar con anos de diminución.

Entre o total de novos matrimonios contraídos en 2006 en galicia, 672 foron realizadas entre o home de nacionalidade española con unha muller estranxeira, 268 de español muller e home estranxeiro e 136 entre ambos os cónxuxes da cidadanía non é español, indica o INE.

Sobre a base da lexislación aprobada a mediados de 2005, que permite ás unións entre persoas do mesmo sexo, ano 2007 houbo en Galicia 77 vodas de este tipo, 48 matrimonios entre homes e 29 entre as mulleres.

                                     

8. Evolución demográfica. (Demographic evolution)

A historia demográfica de Galicia foi unha continua perda de peso, en comparación co resto do país, froito da emigración a latinoamérica ou noutras partes de España. Así, en 1857, a densidade de poboación en Galicia foi o maior de todas as rexións do país, e Galicia representaba o 11.49% da poboación española. Con todo, en 2006, só 6.19% dos españois residir na comunidade autónoma.

Users also searched:

ciudades de galicia, galicia, españa, gentilicio de galicia, historia de galicia, ine población españa, pib galicia, población de galicia 2020, provincias de galicia, Galicia, galicia, poblacin, espaa, Demografa, provincias, gentilicio, ciudades, poblacin de galicia, ciudades de galicia, provincias de galicia, pib galicia, gentilicio de galicia, ine poblacin espaa, historia, galicia espaa, Demografa de Galicia, historia de galicia, poblacin de galicia 2020, demografía de galicia,

...

Galicia, españa.

Instituto Galego de Estatística IGE. Resumen. En esta tesis se presenta un análisis del envejecimiento de la población gallega entre 1950 y 2005, así como un acercamiento la problemática del.

Gentilicio de galicia.

La población en Galicia repunta por primera vez en diez años. 18 provincias han perdido población, entre las que destacan Jaén, León, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres. Ciudades de galicia. GALICIA: EL MEDIO FISICO, SU DEMOGRAFIA Y SU RENTA. Redib. Recupera la cifra de 2.7 millones de empadronados a 1 de enero tras ganar 770 en el 2019 y ser la comunidad con mayor incremento de. Provincias de galicia. Piramide de población de Galicia 2019. De este modo, el municipio amiense sigue a ser uno de los ayuntamientos que más crece en toda Galicia, con un porcentaje de población joven muy alta, lo que.


Historia de galicia.

A demografía na Galicia contemporánea 1900 1936:. A Coruña, con 1.132.792 habitantes en 2007, re presentaba cerca del 41% de la población total de. Galicia, y era la provincia gallega que más población. Pib galicia. Información para la población Consellería de Sanidade Servizo. Entidades y expertos aportan sus prioridades sobre demografía, foro de debate, que tiene por objetivo enriquecer el Plan Estratégico de Galicia 2015 ​2020. Galicia gana 770 habitantes en 2019 y vuelve a superar los 2.7. LEY 5 2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. Exposición de motivos. I. La Comunidad Autónoma de Galicia viene.

Demografía 1 Círculo de Empresarios de Galicia.

DEMOGRAFÍA. Una mujer mayor toma el sol en un banco de un paseo peatonal Foto: Angar. Informar que Galicia se despuebla y envejece a. Galicia en la encrucijada. Demografía y futuro Fundación Barrié. Pese al descenso de la natalidad, este aumento de la población se debe a que Galicia es la comunidad en la que más creció la población. Demografía Concello de Cervantes. El Foro Económico de Galicia ha hecho pública este martes su Presentación del informe Dinámica demográfica e cambio de paradigma. Galicia Evolución de la población en Galicia EpData. Galicia en la encrucijada. Ciclo de conferencias sobre demografía y futuro. ññññ 17 de Octubre de 2017, de 9:00h a hFundación BarriéC Cantón Grande,.


Carga de población estacional de los municipios de Galicia.

La población de Galicia creció en 770 habitantes en 2019, hasta volver a superar los 2.7 millones de personas, en lo que supone el primer. Más del 36% de la población gallega reside en El Ideal Gallego. Un total de 575 parroquias tienen 10 o menos habitantes. Apenas el 5.6% de la población reside en ese espacio. Los expertos apuestan por abaratar la. La ley de demografía llega sin consenso al pleno tras incorporar. Galicia en la encrucijada. Demografía y futuro. Ciclo de conferencias sobre demografía y futuro en colaboración con la Asociación para el Progreso de la.


Galicia, el laboratorio demográfico de España EL PAÍS.

Siendo la población rural la asentada en entidades de 2.000 habitan tes o menos población intermedia de 2.001 a 10.000 habitantes y po blación urbana​, la de. Población por comunidades y ciudades autónomas y sexo. 2853. Feijóo propone una ley para estimular el número de nacimientos y paliar el envejecimiento de la población. Sus críticos creen que no aborda.

Galicia ante el reto de su impulso demográfico diariolaley.

08 Castilla La Mancha, 09 Cataluña, 10 Comunitat Valenciana, 11 Extremadura, 12 Galicia, 13 Madrid, Comunidad de, 14 Murcia, Región de, 15 Navarra,. La sangría demográfica gallega en gráficos: ya somos menos de 2.7. Evolución de la población en de Galicia e España, 1900 2014. Y proyecciones demográficas para el horizonte 2025. Año A Coruña Lugo. Ourense Pontevedra​. CRÓNICA DE UN ENVEJECIMIENTO ANUNCIADO: GALICIA 2015. Demografia. El actual municipio de Rábade contaba a mediados del siglo XVIII con 153 habitantes, una cifra que se mantenía prácticamente sin variación. Envejecimiento demográfico en Galicia: una perspectiva de género. El Ayuntamiento de Lobeira, como viene siendo habitual en Galicia y en el resto del territorio nacional, está distribuido por parroquias, constituyendo estas la. Galicia en la encrucijada. Ciclo de conferencias sobre demografía y. Con 16.121 muertes y tan solo 7.695 nacimientos, nuestra comunidad lidera el ranking estatal de peor saldo demográfico aunque también es.

Galicia Población 2019.

A demografía na Galicia contemporánea 1900 1936: Libros. A demografía na Galicia contemporánea 1900 1936 Español Tapa blanda. Población de Galicia por provincias en 2020 Antena 3. El Censo de población y viviendas del 2011 permite conocer para cada municipio de Galicia el número anual de pernoctas de entrada y salida de las personas. A demografía na Galicia contemporánea, 1900 1936 Libreria Letras. Esta estadística muestra la población de la comunidad autónoma de Galicia en 2020, por grupo de edad.


Cuatro ejes para revertir la curva demográfica gallega.

Resumen. Objetivo. Galicia es la Autonomía española con mayor tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca IC. En los últimos años se han realizado en. Galicia perderá el 6.6% de población entre 2020 y 2035 ABC. A demografía na Galicia contemporánea, 1900 1936, Magariños Sueiro, Alfonso, 11.00€.

Últimas noticias sobre Demografía. La Voz de Galicia.

Galicia perdería 178.257 habitantes en los próximos 15 años si se Economía Alejandro Inurrieta, economista: La Sareb es como la Corona:. Galicia gana población por primera vez en 10 años. Toda la información y última hora sobre Demografía. Noticias, eventos, reportajes y artículos de opinión. El desierto demográfico de Galicia amenaza ya la mitad del. Es la 5º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere. La población femenina es mayoritaria, con 1.398.445 mujeres, lo que supone el 51.74% del total, frente a los 1.304.147 hombres que son el 48.25%. Entidades y expertos aportan sus prioridades sobre demografía. Galicia vuelve a incrementar sus cifras de población una década después. El último balance anual que el Instituto Nacional de.


Indicadores demográficos básicos Consello Económico e Social.

Demografía. Desde el punto de vista demográfico, Cervantes cuenta con una población aproximada de 1.685 habitantes, distribuidos en 21 parroquias y. Demografía y Etnografía Concello de Lobeira. Galicia: Piramide de población. Población Diciembre 2019 0 4 años 10 14 años 25 29 años 40 45 años 55 59 años 70 74 años 85 años. Cambio de tendencia demográfica en Galicia: gana población por. Población 2018: 2.701.743 habitantes. Densidad: 91 hab. km2. Principales ciudades habitantes A Coruña: 244.850Ferrol: 66.799Lugo: 98.025​O.


La población de Galicia creció en 2019 hasta los 2.700.269.

A partir de cifras oficiales de población y demografía que publica el Instituto Nacional de Estadística INE, este gráfico representa la evolución de. Ourense y Lugo perderán más del 10% de población hasta 2035. Inicio Recursosinfo Demografía poboación Indicadores demográficos básicos de los fenómenos demográficos básicos en España natalidad, fecundidad,. 10 datos escalofriantes sobre el envejecimiento de la población en. Galicia tiene 770 habitantes más en 2020 y vuelve a superar los 2.7 millones de ciudadanos, el segundo aumento de población consecutivo.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →